Virksomheten i Robotech A/S har per den 3 april 2018 gått over i ESD-Center AB

Med integreringen av Robotech i ESD-Center AB vil vi forsterke selskapet med ett bredt sortiment
av produksjonsutstyr og prosess-materiell for kretskortstilvirkning samt ett komplett
sortiment av ESD beskyttelsesprodukter.

Alle produkter som kjøpes av Robotech A/S kan nå kjøpes hos ESD-Center AB.

ESD-Center AB                                                                                      ESD-Center AB

Ringugnsgatan 8                                                                                   Anolitveien 10

SE-216 16 Malmö                                                                                 NO-1400 Ski

+46 40 36 32 40                                                                                     +47 64 85 80 20

www.esd-center.se                                                                             order@esd-center.se

 

Kontoret og lageret i Ski kommer fortsatt til å være her.

    Med vennlig hilsen

                                                 Jan Tore og Thomas Sørlie